Heim

Fjell-liv.

Velkommen til skytterrenn 2021.

Påskeaften 3. april.


 • Kl 12.00 Skirenn for barn fra 0 til 12 år.
 • Kl 13.00 Skytterrenn for junior 13-15 år.
 • Kl 14.00 Skytterrenn for herrer og damer fra 16 år.
 • Påmelding fra kl 11.00
 • Kl 21.30 Premieutdeling.


Skytterrenn


Gode muligheter for skirenn i år!.

Pokalskyting


Møt opp 2. pinsedag for den årlige miniatyrskytingen.

Årsmøte


mandag 15. februar kl 20.00.

Sagatun grendehus.


Et rimelig lokale til de trivelige sammenkomstene.Sted: Sagatun Grendahus


Sakliste:

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive.
 • Sak 3: Årsmelding.
 • Sak 4: Regnskap.
 • Sak 5: Fastsettelse av kontingent.
 • Sak 6: Vedta budsjett for neste år.
 • Sak 7: Valg.
 • Sak 8: Avsetting midler
 • Sak 9: Vedta ny lovnorm for idrettslag


Forslag til andre saker må være styret i hende innen møtestart.


Vi avslutter møtet med enkel kveldsmat.


Med vennlig hilsen

 • Styret

Sagatun

Tørstadveien 11

7105 Stadsbygd

Copyright © All Rights Free