Heim


Bli medlem i Fjell-liv gjennom NIF sine sider:


Følg linken for registrering og betaling: 


Medlemskap gjennom Min Idrett


Velkommen til skytterrenn 2024.

Palmelørdag 23. mars.


 • Kl 12.00 Skirenn for barn fra 0 til 12 år.
 • Kl 13.00 Skytterrenn for junior 13-15 år.
 • Kl 14.00 Skytterrenn for herrer og damer fra 16 år.
 • Påmelding fra kl 11.00
 • Fra kl 22.00 Premieutdeling i Sagatun


Skytterrenn


Velkommen

på et allsidig skirenn eller sykkelløp, 

(påskeaften) i år palmelørdag.Pokalskyting

Sølvpokal:

2024

Tinnpokal:

2024Markabygdas ryddedag


en finværsdag i maiSagatun grendehus.


Et rimelig lokale til de trivelige sammenkomstene.

Sted: Sagatun Grendahus


Sakliste:

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive.
 • Sak 3: Årsmelding.
 • Sak 4: Regnskap.
 • Sak 5: Fastsettelse av kontingent.
 • Sak 6: Vedta budsjett for neste år.
 • Sak 7: Valg.
 • Sak 8: Avsetting midler


Forslag til andre saker må være styret i hende innen møtestart.


Vi avslutter møtet med enkel kveldsmat.


Med vennlig hilsen

 • Styret